THÔNG TIN SƠ LƯỢC
     POLYESTER ZIPPERS
     METAL ZIPPERS
     PLASTIC ZIPPERS
PLASTIC ZIPPERS
 
NHỰA
#33
Closed End Zipper
[PZC#3]
NHỰA
#33
Open End Zipper
[PZO#3]
NHỰA
#35
Closed End Zipper
[PZC#5]
NHỰA
#35
Transparent Zipper
[PZO#5]
NHỰA
#35
Open End Zipper(VS)
[PZO#5]
NHỰA
#35
Open End Zipper
(Printed Teeth)
NHỰA
#35
Open End Zipper
(3M Reflective)
NHỰA
#35
Transparent Zipper
[PZO#5]
NHỰA
#35
2-Way Open End Zipper [PZ#5]
NHỰA
#35
Open End Zipper Multi Zipper
NHỰA
#35
Open End Zipper
(3M Reflective)
NHỰA
#36
Open End Zipper
[SPO#6]
Đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84 650 3 767 681~4    Fax: 84 650 3 767 685     Email: hcm@hhhzip.com.vn
Copyright@2005 HHHzip.com. All rights reserved.
Design and Developed by BIT GROUP.