THÔNG TIN SƠ LƯỢC
     POLYESTER ZIPPERS
     METAL ZIPPERS
     PLASTIC ZIPPERS
POLYESTER ZIPPERS
 
INVISIBLE

#33
Closed End
Zipper(Lace Tape)

INVISIBLE

#33
  Closed End
Zipper(Woven Tape)

POLYESTER
#33
Closed End Zipper
(Welding Type)
POLYESTER
#34
Open End Zipper
[CZO#4]
POLYESTER
#35
  Open End Zipper
(Silver Teeth)
POLYESTER
#35
Open End Multi Zipper (Moulded)
POLYESTER
#35
  Open End Zipper
(Water Repellent)
POLYESTER

#35
  2-Way Open End Zipper[CZ#5]

Đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84 650 3 767 681~4    Fax: 84 650 3 767 685     Email: hcm@hhhzip.com.vn
Copyright@2005 HHHzip.com. All rights reserved.
Design and Developed by BIT GROUP.