THÔNG TIN SƠ LƯỢC
     POLYESTER ZIPPERS
     METAL ZIPPERS
     PLASTIC ZIPPERS
THÔNG TIN SƠ LƯỢC
 


Đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84 650 3 767 681~4    Fax: 84 650 3 767 685     Email: hcm@hhhzip.com.vn
Copyright@2005 HHHzip.com. All rights reserved.
Design and Developed by BIT GROUP.