TRANG CHỦ > Giới thiệu > Trụ sở
 

Pacific Zipper Co.,Ltd.
7F, Pacific Building, 236-3, Nung-dong, Kwangjin-gu, Seoul, 143-180 Korea
Tel : 82-2-3437-1300 / Fax : 82-2-3437-0057
Contact : Mr. JD Bae, President hhh@hhhzip.co.kr
              Mr. JJ Kim, General manager hhh@hhhzip.com
 
Pacific Zipper Co.,Ltd.Gunpo Factory
324-12 Dangjung-dong, Gunpo-city,
Kyonggi-do, 435-832 Korea
Tel : 82-31-459-1006 / Fax : 82-31-459-5333
Contact : Mr. H.S.Choi, Plant Manager kpf@hhhzip.co.kr
 
Pacific Zipper Co., Ltd.Kwangju Factory
43-3 Dowoong-ri, Dochuk-myun, Kwangju-city,
Kyonggi-do, 446-881 Korea
Tel : 82-31-762-7280 / Fax : 82-31-764-2811
Contact: Mr. J.K. BAE, Plant Manager kjf@hhhzip.co.kr
 
Pacific Zipper Bangladesh Ltd. Chittagong Factory
P55, Section-1. Chittagong
Export Processing Zone(CEPZ),
South-Halishahar, Chittagong-4223, Bangladesh
Tel : 880-31-740034, 740977 / Fax : 880-31-740027
Contact: Mr. Y.R. Yoon, Executive Director bded@bdhhhzip.com ctg@bdhhhzip.com
 
Pacific Zipper Bangladesh Ltd. Dhaka Office
House No. 2/D, Road 29, Gulshan-1,
Dhaka-1212 Bangladesh
Tel: 880-2-8826324, 8826949 / Fax: 880-2-8826325
Contact: Mr. Ali Akram, Asst. General Manager dkmkt1@bdhhhzip.com
 
HHH India Liaison Office
No. 147, 1st Cross, Central Excise Layout
Bhopasandra, RMV, 2nd Stage,
Bangalore-560094, India.
Tel: 91-80-2351 8747, 2351 8748 / Fax: 91-80-2351 8896
Contact: Mr. Prakash, hhhindia@bgl.vsnl.net.in
 
HHH VIETNAM Co., Ltd.
10 VSIP Street 10
Vietnam Singapore Industrial Park
Thuan An District, Binh Duong Province. Vietnam.
Tel : 84 650 3 767681 ~ 3 / FAX : 84 650 3 767684
Contact: Mr. Yoo Hoon, Plant Manager.vned@vnhhhzip.com
(hcm@vnhhhzip.com/ mcd@vnhhhzip.com will be available from July 2006)

 Trụ sở chính

Nhà máy Gunpo

Nhà máy KWangju

Nhá máy Bangladesh

Nhà máy ở Việt Nam

Bảng quảng cáo ngoài trời( nước ngoài)

 

Bảng quảng cáo ngoài trời( Hàn Quốc)

Đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84 650 3 767 681~4    Fax: 84 650 3 767 685     Email: hcm@hhhzip.com.vn
Copyright@2005 HHHzip.com. All rights reserved.
Design and Developed by BIT GROUP.